Hurriyet

24 Ağustos 2013 Cumartesi

Linux / Unix Komutu: Grep - Text Search - Text Araması

Grep komutu verilen dosya içinde text araması yapar. Eşleştiklerini gösterir. Grep komutu regular expression'ların eşleştiği satırların aranması için kullanılmalıdır.

Grep Kullanım Örnekleri:

 grep 'kelime' dosya  
 grep 'kelime' dosya1 dosya2 dosya3  
 grep 'kelime1 kelime2' dosya  
 cat dosya | grep kelime  
 grep --color 'kelime' dosya  


Bir klasör içinde text aranması:

 grep -r "set newname" Desktop/ 


Sadece kelimelerin aranması için "" işaretleri içerisine kelimenin alınması gerekir. Eğer alınmazsa, örneğin berke kelimesi arandığında içinde berke geçen berke1 berke2 gibi kelimelerin bulunduğu satırlar da getirilir.

 grep - w "berke" newfile.sql  

Birden fazla eşleşen kelime aramak için aşağıdaki komut kullanılır.

egrep -w 'kelime1|kelime2' /home/users/berke  

Bulmak istediğimiz dosyaları içindeki text'ten farklı olarak sadece dosya isimlerine bakarak arama istersek :

grep -l 'main' *.c  

Yukarıdaki komutta örneğin içinde main yazısı geçen "c" uzantılı dosyalar arasından arama yapılır. Böylece main.c dosyası bulunur.

Grep çıktılarını renklendirmek için ise --color argümanı kullanılır.

 grep --color vivek /etc/passwd  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder